Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Послови управљања судским зградама и непокрентостима које се додељују суду на коришћење

 Верзија за штампу Верзија за штампу

У судској згради у Крушевцу, Трг косовских јунака 3, смештени су: Виши суд у Крушевцу, Основни суд у Крушевцу, Више јавно тужилаштво у Крушевцу, Основно јавно тужилаштво у Крушевцу, као и поједине службе градске управе Града Крушевца.

Зградом управља председник Вишег суда у Крушевцу у складу са Судским пословником.