Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Подручни судови

 Верзија за штампу Верзија за штампу

Основни суд у Крушевцу

Адреса: Трг Косовских јунака бр. 3
Председник суда: Владан Цветковић
Телефон:
Судска управа: 037/413-600
Управитељ писарнице: 037/413-614
Шеф рачуноводства: 037/413-608
Факс: 037/422-054
E-mail: uprava@ks.os.sud.rs
Веб сајт: www.ks.os.sud.rs
Раднo време суда: 7:30 - 15:30

Судска јединица у Варварину

Адреса: Марина Мариновића бб
Телефон: 037/787-193
Факс: 037/788-742
Раднo време суда: 7:30 - 15:30

Основни суд у Брусу

Адреса: Мике Ђорђевића бб, 37220 Брус
Председник суда: Љиљана Станковић
Телефон: 037/825-190
Е-пошта: uprava@br.os.sud.rs
Раднo време суда: 7:30 - 15:30

Судска јединица Александровац

Адреса: 29. новембар 1
Телефон: 037/3552-416
Раднo време суда: 7:30 - 15:30

Основни суд у Трстенику

Адреса: Доктора Милуновића бб, 37240 Трстеник
Председник суда: Светлана Игњатовић
Телефон: 037/713-057
Е-mail: uprava@ts.os.sud.rs
Веб сајт: www.ts.os.sud.rs
Раднo време суда: 7:30 - 15:30