Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Дактилобиро

 Верзија за штампу Верзија за штампу

У дактилобироу се обављају сви послови везани за вођење записника на рочиштима и претресима, куцање одлука, дописа, вршење преписа, као и остали административни послови неопходни за правилно пословање суда, уз поштовање Судског пословника.

Радом организационе јединице Дактилобиро руководи шеф дактилобироа Марија Кричак.