Република Србија
Виши суд у Крушевцу

О Вишем суду у Крушевцу

 Верзија за штампу Верзија за штампу

Седиште Вишег суда у Крушевцу, суда опште надлежности, налази се у Крушевцу, Трг косовских јунака 3, у згради правосудних органа.

Виши суд у Крушевцу је домаћин зграде правосудних органа у којој су смештени и Основни суд у Крушевцу, Више јавно тужилаштво у Крушевцу, Основно јавно тужилаштво у Крушевцу, Управа за извшење алтернативних санкција, Јавно правобранилаштво за град Крушевац, градски омбудсман, заштитник пацијената, бесплатна правна помоћ и канцеларија за адвокате. 

Мапе судова опште и посебне надлежности, мапу јавних тужилаштава као и шематске приказе судова опште и посебне надлежности можете погледати на сајту Министарства правде Републике Србије кликом на линк.

Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима, утврђено је за Виши суд у Крушевцу десет судија заједно са председником.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места I Су 9-14/15 од 28.12.2015. године, предвиђено је 15 радних места, са 31 запосленим.

В.Ф. Председника Вишег суда у Крушевцу
Слободан Н. Ивановић - 037 413 668

Секретар Вишег суда у Крушевцу
Соња Ђорђевић - 037 413 659

Управитељ писарнице суда
Taња Лазић - 037 413 678

Факс: 037 429 589

ПИБ: 106399107
Матични број: 17772953

Радно време суда: од 7:30 до 15:30 часова

Адреса за пријем електронских поднесака: uprava@ks.vi.sud.rs