Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Рачуноводство суда

 Верзија за штампу Верзија за штампу

Oбавља све послове из области рачуноводства. књиговодства, економата и депозита, у складу са законским прописима. Радом организационе јединице Рачуноводство руководи шеф рачуноводства.

Шеф рачуноводства Вишег суда у Крушевцу је Ирена Ракић, а референт за финансијско пословање је Зоран Мијајловић.