Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Контакт

 Верзија за штампу Верзија за штампу

Седиште Вишег суда у Крушевцу
Трг косовских јунака 3
37000 Крушевац
Република Србија

В.Ф. Председника Вишег суда у Крушевцу
Слободан Н. Ивановић - 037 413 668

Секретар Вишег суда у Крушевцу
Соња Ђорђевић - 037 413 659

Административно-технички секретар Вишег суда у Крушевцу
Бисерка Величковић - 037 413 668

Управитељ писарнице суда
Тања Лазић - 037 413 678

Шеф рачуноводства Вишег суда у Крушевцу
Ирена Ракић - 037 413 648

Факс: 037 429 589

ПИБ: 106399107
Матични број: 17772953

Текући рачун за уплату такси:
840-29593845-74 у позиву на број унети 97-39052

Текући рачун за уплату депозита:
840-247802-33 у позиву на број унети број предмета

Текући рачун за трошкове новчаних казни, кривичног поступка и паушала:
840-29567845-86 у позиву на број унети број предмета

Радно време суда: од 7:30 до 15:30 часова

Пријем странака уторком: од 11:00 до 13:00 часова

Адреса за пријем електронских поднесака: uprava@ks.vi.sud.rs