Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Уверења

 Верзија за штампу Верзија за штампу

Виши суд у Крушевцу издаје:

уверења о изреченим васпитним мерама према малолетницима

Напомена:

  • Правним лицима која имају седиште на подручју Вишег суда у Крушевцу, податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења овог суда, као и физичким лицима, податке да се не води истрага и да није подигнута оптужница, издају основни судови са подручја Вишег суда у Крушевцу.
     
  • уверење из казнене евиденције за правна лица која имају седиште на територији Републике Србије, за кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције ("Сл. гласник РС", бр. 94/2016), за која је надлежно Посебно одељење за организовани криминал и Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Београду, као и за кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине ("Сл. гласник РС", бр. 67/2003, 135/2004, 61/2005, 101/2007, 104/2009, 101/2011 - др. закон и 6/2015), издаје Виши суд у Београду
     
  • уверење да се против физичког лица не води истрага и да није подигнута оптужница, за кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције ("Сл. гласник РС", бр. 94/2016), као и за кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине ("Сл. гласник РС", бр. 67/2003, 135/2004, 61/2005, 101/2007, 104/2009, 101/2011 - др. закон и 6/2015), издаје Виши суд у Београду