Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Разгледање списа

 Верзија за штампу Верзија за штампу

Судски списи могу се у суду разгледати, преписивати, или тражити одређене информације и уверења, од 9:00 часова до 13:00 часова сваког радног дана.

Канцеларија писaрницe Вишeг судa у Крушевцу нaлaзи сe на четвртом спрату судскe згрaдe, Трг косовских јунака 3.