Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Адвокати по службеној дужности

E.g., 11/01/2020
E.g., 11/01/2020
Р.бр.
Број предмета Адвокат/и Датум позивања Прихваћен / Одбијен Решење суда Судија у предмету Додатне информације
1.
Ким бр. 43/20 Дејан Јовановић Петак, 16. Октобар 2020. Prihvatio VII Су 41-4/20 Драгана Максимовић нема податка