Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Јавна набавка број 2/2014

 Верзија за штампу Верзија за штампу
Петак, 30. Мај 2014. год. у 14:15 ч.

Покреће се поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра - Сервера за потребе Вишег суда у Крушевцу за 2014. годину, редни број ЈНМВ 2/2014.