Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Стручни послови везани за остваривање права, обавеза и одговорности судског особља у суду

 Верзија за штампу Верзија за штампу

Судско особље у суду остварује права по основу рада у складу са законом, извршава обавезе у складу са Правилником о унтрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Крушевцу и одговорно је за правилно и законито извршавање поверених обавеза.