Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Позивање и распоређивање судија поротника

 Верзија за штампу Верзија за штампу

У суду се води евиденција судија поротника у електронском облику и прикупљају подаци потребни за вођење личних листова судија поротника, при чему се води рачуна о заштити и тајности података.

О неоправданим изостанцима судија поротника, председник обавештава Високи савет судства.

О потреби позивања судија поротника, председник већа пре одржавања рочишта обавештава председника суда, при чему ако је с обзиром на природу предмета потребно учешће одређених судија поротника, председник већа дужан је означити и те посебне околности.

Председник позива на расправу судију поротника и распоређује га у веће најмање 8 дана пре одржавања расправе, односно претреса.

Судије поротници позивају се према утврђеном редоследу, односно према њиховим знањима, вештинама као и потребама суда и специјализованих судских већа.