Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља

 Верзија за штампу Верзија за штампу

О стручном усавршавању и обуци судија одлуку доноси председник суда након прибављеног мишљења седнице свих судија, а о стручном усавршавању судског особља одлуку доноси председник суда у складу са потребама обављања послова у суду.