Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Послови у вези са наплатом судских такси

 Верзија за штампу Верзија за штампу

Председник Вишег суда у Крушевцу надзире рад судске управе и судске писарнице, а у делу наплате судске таксе поступа у складу са Законом о судским таксама.