Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Зоран Цветковић

Предмети по службеној дужности

Р.бр.
Број предмета Датум позивања Прихваћен/Одбијен Решење суда Судија у предмету
1.
Км бр. 11/18 Четвртак, 17. Мај 2018. Prihvatio Км.11/18 Гордана Петровић