Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Слободанка Нану

Предмети по службеној дужности

Р.бр.
Број предмета Датум позивања Прихваћен/Одбијен Решење суда Судија у предмету
1.
Ким бр. 43/19 Четвртак, 14. Новембар 2019. Prihvatio Kim.34/19 Гордана Петровић