Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Раде Јевтић

Предмети по службеној дужности

Р.бр.
Број предмета Датум позивања Прихваћен/Одбијен Решење суда Судија у предмету
1.
Кв бр. 113/18 Петак, 17. Август 2018. Prihvatio VII Су 41-5/18 Драган Здравковић