Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Предраг Лисинац

Предмети по службеној дужности

Р.бр.
Број предмета Датум позивања Прихваћен/Одбијен Решење суда Судија у предмету
1.
Кв бр. 192/19 Понедељак, 14. Октобар 2019. Prihvatio VII Су 41-6/19 Драган Здравковић