Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Нина Милошевић

Предмети по службеној дужности

Р.бр.
Број предмета Датум позивања Прихваћен/Одбијен Решење суда Судија у предмету
1.
Ким бр. 36/19 Субота, 28. Септембар 2019. Prihvatio Ким.36/19 Катарина Бошковић