Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Небојша Ђокић

Предмети по службеној дужности

Р.бр.
Број предмета Датум позивања Прихваћен/Одбијен Решење суда Судија у предмету
1.
Кв бр. 28/18 Четвртак, 19. Јул 2018. Prihvatio VII Су 41-4/18 Драгана Максимовић