Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Љиљана Нишавић

Предмети по службеној дужности

Р.бр.
Број предмета Датум позивања Прихваћен/Одбијен Решење суда Судија у предмету
1.
К бр. 26/19 Четвртак, 28. Новембар 2019. Prihvatio VII Су 41-8/19 Драган Здравковић