Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Ивана Цоковска

Предмети по службеној дужности

Р.бр.
Број предмета Датум позивања Прихваћен/Одбијен Решење суда Судија у предмету
1.
Ким бр. 42/18 Понедељак, 26. Новембар 2018. Prihvatio Ким.42/18 Гордана Петровић