Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Градимирка Јовановић

Предмети по службеној дужности

Р.бр.
Број предмета Датум позивања Прихваћен/Одбијен Решење суда Судија у предмету
2.
Кв бр. 62/18 Понедељак, 14. Мај 2018. Prihvatio VII Су 41-3/18 Драгана Максимовић
1.
Кв бр. 62/18 Понедељак, 14. Мај 2018. Prihvatio VII Су 41-3/18 Драгана Максимовић