Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Гордијана Анђелић Бинић

Предмети по службеној дужности

Р.бр.
Број предмета Датум позивања Прихваћен/Одбијен Решење суда Судија у предмету
1.
К бр. 37/17 Четвртак, 01. Март 2018. Prihvatio VII Су 41-2/18 Добрила Правдић