Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Дивна Ђорђевић

Предмети по службеној дужности

Р.бр.
Број предмета Датум позивања Прихваћен/Одбијен Решење суда Судија у предмету
1.
Ким бр. 13/19 Петак, 17. Мај 2019. Prihvatio Ким.13/19 Гордана Петровић