Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Боривоје Лачњевац

Предмети по службеној дужности

Р.бр.
Број предмета Датум позивања Прихваћен/Одбијен Решење суда Судија у предмету
2.
К бр. 32/19 Уторак, 08. Октобар 2019. Prihvatio VII Су 41-5/19 Катарина Бошковић
1.
Ким бр. 25/19 Понедељак, 26. Август 2019. Prihvatio Ким.25/19 Гордана Петровић