Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Оглас, у вези предмета П 1223/18, о постављању привременог засупника

 Верзија за штампу Верзија за штампу
Понедељак, 30. Децембар 2019. год. у 13:45 ч.

Виши суд у Крушевцу даје Оглас по решењу П 1223/18 од 30.12.2019. године, у поступку по тужби тужиоца Радојице Мишковића из Бошњана, против туженог Привредно друштво за производњу, трговину и услуге "Левикон" Д.О.О. Београд-Земун.

ДокументацијаДатум
PDF icon Оглас - Решење П 1223/18 од 30.12.2019. год.Понедељак, 30. Децембар 2019.