Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Оглас, у вези предмета 3П бр. 134/19, о постављању привременог засупника