Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Обавештење за судске тумаче и преводиоце

 Верзија за штампу Верзија за штампу
Уторак, 06. Фебруар 2018. год. у 14:30 ч.

Како велики број лица која су решењем министарства постављена за сталног судског преводиоца и сталног судског тумача, а која се не налазе у електронској евиденцији сталних судских преводилаца и тумача, која је објављена на интернет страници овог министарства, није поступио по наведеном позиву, те није доставио попуњен образац за ажурирање електронске евиденције сталних судских  преводилаца и тумача, потребно је да уколико то већ нисте учинили,  доставите Министарству правде Републике Србије, Немањина број 22-26. 11000 Београд, у што краћем року.

Комплетан документ преузмите са линка испод текста.