Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Јавна набавка број 2/2015

 Верзија за штампу Верзија за штампу
Среда, 10. Јун 2015. год. у 14:00 ч.

Покреће се поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара - пресонални рачунари и екрани, ласерски штампачи, машине за фотокопирање, машине за сабирање за потребе Вишег суда у Крушевцу за 2015. годину, редни број ЈНМВ 2/2015.