Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Јавна набавка број 1/2019

 Верзија за штампу Верзија за штампу
Петак, 12. Април 2019. год. у 16:00 ч.

Покреће се поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара: канцеларијски материјал, тонери и штампани материјал за потребе Вишег суда у Крушевцу за 2019. годину, редни број ЈНМВ 1/2019.