Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Јавна набавка број 1/2015

 Верзија за штампу Верзија за штампу
Петак, 22. Мај 2015. год. у 14:30 ч.

Покреће се поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара - канцеларијског материјала за потребе Вишег суда у Крушевцу за 2015. годину, редни број ЈНМВ 1/2015.