Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Јавна набавка број 1/2014

 Верзија за штампу Верзија за штампу
Среда, 12. Март 2014. год. у 10:45 ч.

Покреће се поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара - канцеларијског материјала за потребе Вишег суда у Крушевцу за 2014. годину, редни број ЈНМВ 1/2014.