Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и другие опште акате којима се уређују односи у суду

 Верзија за штампу Верзија за штампу

Опште и појединачне акте који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се одређују други односи у суду, у Вишем суду у Крушевцу доноси председник у складу са законом.