Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Зорица Ђорђевић

Предмети по службеној дужности

Р.бр.
Број предмета Датум позивања Прихваћен/Одбијен Решење суда Судија у предмету
1.
Ким бр. 11/19 Понедељак, 27. Мај 2019. Prihvatio нема податка Гордана Петровић